Beskrivelse af Byrsted

Fakta om Byrsted

 

Byrsted har en gruppeside på Facebook: Byrsted Borgerforening.    

 

Byrsted er en lille landsby , som ligger sydvest for Øster Hornum i Rebild Kommune.  

Byrsted ligger på landet, men tæt på mange byer.

Der er 10 kilometer til Nibe, 12 til Støvring, 22 til Års og 22 til Ålborg, City Syd.

 

Landsbyen Byrsted får vand fra Byrsted Vandværk a.m.b.a.

Det højtbeliggende område omkring Byrstedhede får vand fra  Hedens Vandværk.

Selve Byrsted Landsby består af cirka 50 husstande.

Byrsted  er kloakeret og spildevandet pumpes til Ålborg.

Byrsted har både nye og ældre huse og de fleste beboere har arbejde uden for området . 

Der er 18 børn i alderen ½ til 10 år inden for en radius på 1,2 kilometer fra legepladsen 

Der er 2 selvstændige dagplejere og en rideskole . 

Byrsted har en meget hyggelig og flot legeplads, med klatreborg og gynger og sandkasser og nyetableret Cykelbane. Der er desuden en hytte og et arbejdsskur. Legepladsen bruges om sommeren til borgersammenkomster, som grilaftener og fælles hygge og / eller arbejdsdage.

 

Historisk

Byrsted ligger i det gamle Veggerby Sogn. Ved kommunalreformen i 1970 blev Veggerby Sogn / kommune lagt ind under Støvring Kommune og ved kommunalreformen i 2006 blev Støvring Kommune en del af Rebild Kommune.

Frem til ca 1960 var Byrsted "storbyen" i Veggerby sogn, men i takt med omstrukturering af landbrugserhvervet ændrede Byrsted karakter fra et være en by med 2 smede,  mekaniker, maskinstation,  skole, mejeri, maler, barber, bager sparekasse, købmand og brugs og med egen rutebil rute  Års - Byrsted - Nibe. Disse service erhverv er alle væk  i dag  og de fleste små landbrug er lagt sammen til få store gårde.

Denne historie er baggrund for navnene på  de foreninger som stadig er aktive  i området.

 

Foreninger

Veggerby sogns Beboerforening  dækker hele det gamle Veggerby Sogn, herunder Byrsted.

Byrsted Hjeds Idrætsforening har stadion i Kirketerp og dækker hele området.

Byrsted og Omegns Husmoderforening dækker hele det gamle Veggerby Sogn og mere til.

Byrsted og Omegns Borgerforening repræsenterer Byrstedområdet og har blandt andet ansvaret for brug og udvikling af Byrsteds meget flotte legeplads.

Egnens forsamlingshus hedder Hjeds Forsamlingshus og det ligger i Kirketerp.

FDF Veggerby har klubhus i Kirketerp