Landsbypuljen har igen givet bevilling til Byrsted

20. juni 2015

Byrsted Borgerforening har fået bevilget et beløb til etablering af cykelbane. Arbejdet udføres at Hely Entreprenør  og en del borgere har givet tilsagnom at stille arbejdskraft til rådighed.